360px Tadeusz Kościuszko

 

Kościuszko Andrzej Tadeusz Bonawentura (1746-1817)

 

             Tadeusz Kościuszko pochodził z rodziny średnioszlacheckiej. Uczęszczał do szkoły u pijarów, a następnie do Szkoły Rycerskiej. Gdy zakończył naukę, został wysłany do Paryża jako stypendysta królewski. Tu uzupełnił wiedzę m. in. z inżynierii wojskowej. Po powrocie i krótkim pobycie w kraju wyjechał do Ameryki Północnej. Tu awansował na generała brygady.
W 1777 r odznaczył się przy oblężeniu Saratogi i otrzymał honorowe obywatelstwo Stanów Zjednoczonych.
W 1784 powrócił do Polski i wszedł do służby wojskowej w stopniu generała majora. W 1792 wyróżnił się w bitwie pod Dubienką nad Bugiem, gdzie powstrzymywał ataki rosyjskie. Otrzymał order Virtutti militari od króla. Następnie jak większość generalicji podał się do dymisji i wyjechał do Drezna i dalej do Lipska, skąd dowodził pracami powstańczymi.
Wziął bezpośredni udział w insurekcji. Dostał się do niewoli rosyjskiej. Gdy został uwolniony, wyjechał z kraju.
Zmarł w Szwajcarii. Jego ciało spoczywa na Wawelu.

Odsłony: 1621