NAUCZYCIELE

 

Imię i nazwisko

Funkcja

Nauczane przedmioty

Barbara Kozikowska
Dyrektor szkoły
geografia
Arletta Bąba   pedagog szkolny, wychowawca świetlicy
Beata Bębenek
wychowawca
kl. II
edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka
Sylwia Brzózka
 
przyroda, biologia, fizyka, chemia, doradztwo zawodowe
Joanna Ciołczyk
wychowawca 
kl. I
edukacja wczesnoszkolna
Krystyna Dębska
wychowawca 
kl. V B
muzyka, plastyka, bibliotekarz
Joanna Jaśko
 
religia
Joanna Kasprzyk

 

wychowawca

kl. IV

język polski, informatyka, zajęcia komputerowe

Anna

Kozioł-Pilaszek

  język niemiecki
Monika Kramarczyk
wychowawca
kl. VII
język angielski
Jolanta Moskała
wychowawca
kl. III
edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia
w rodzinie
Łukasz Pałka
 
nauczyciel rewalidacji
Mirosław Siedzik
 
historia, wiedza o społeczeństwie
Dawid Tambor
wychowawca
kl. VIII
matematyka
Anna Wójcik
wychowawca
kl. VI
język polski
Łukasz Zając
 
technika
Rafał Zieliński
wychowawca
kl. V A
wychowanie fizyczne

 

 

Odsłony: 1481