NAJŁADNIEJSZE ZESZYTY

 

We wtorek, 11 czerwca 2019 r. rozstrzygnięto wśród uczniów klasy 2 konkurs pt. „Mój zeszyt-moja wizytówka”.
Nagrody za najstaranniej prowadzone zeszyty otrzymali:
Zofia Chudy, Nina Medoń, Nadia Francuz, Lena Niedzielczyk, Zofia Warzecha, Zofia Wójcik, Wojciech Zastawnik.


Zwycięzcom gratulujemy!

 

KONKURS EKOLOGICZNO- JĘZYKOWY

10 czerwca odbyła się już VIII edycja Powiatowego Konkursu Ekologiczno – Językowego „Earth Day Every Day”, który co roku organizowany jest przez Szkołę Podstawową w Myślachowicach. Miło nam poinformować, że nasza drużyna w składzie: Julia Młodawska z kl. VIII i Paulina Kruczek z kl. VI zajęła III miejsce i tym samym wzbogaciła szkolną kolekcję pucharów. W tej edycji uczniowie musieli wykazać się wiedzą na temat lasów zarówno w języku polskim jak i angielskim.
Gratulujemy!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY 08.06.2019R. (SOBOTA)

 

 

 

IV PRZERWA NA CZYTANIE –  13 maja 2019 r.

 

W kwietniu nasza Szkoła została zgłoszona do projektu promującego czytelnictwo IV PRZERWA NA CZYTANIE.


Wydarzenie odbywa się w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

Celem akcji jest:

 • promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
 • integracja środowiska lokalnego;
 • pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe;
 • wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi;
 • zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

Honorowy patronat nad akcją objęła Fundacja „ABCXXXI – Cała Polska czyta dzieciom” oraz Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty.

Akcja w naszej Szkole odbędzie się 13 maja 
 

na trzeciej przerwie (10.25-10.40)  w budynku Szkoły, a na terenie wokół Szkoły na przerwie po piątej lekcji (12.20 – 12.35).


Zadanie jest bardzo proste. Czytamy!
 

Uczniowie kl. 1-3 będą czytać książki podczas wycieczki szkolnej.

Chętni uczniowie z kl. 4-8 mogą wziąć udział w "wężu czytelniczym", którego zadaniem jest bicie rekordu w przeczytaniu wybranej książki podczas przerwy.

REGULAMIN KONKURSU „MOJA KARTA TRZEBIŃSKA” 

Organizator:

Urząd Miasta w Trzebini

ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia

Współorganizatorzy:

Trzebińskie Centrum Administracyjne w Trzebini

ul. Świętego Stanisława 1, 32-540 Trzebinia,

Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini,

ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia

Cele konkursu: popularyzacja idei Karty Trzebińskiej, promowanie pozytywnych, prospołecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży, wskazanie pożytecznej formy spędzania wolnego czasu,kształtowanie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień manualnych, w tym informatycznych, rozwój wyobraźni oraz kreatywnego myślenia wśród dzieci i młodzieży, rozwój i pielęgnowanie poczucia tożsamości oraz odpowiedzialności za swoją „małą ojczyznę”.

Uczestnicy:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Trzebinia.

2. Obejmuje dwie kategorie konkursowe:

I kategoria: dla uczniów klas I – VI szkół podstawowych,

II kategoria: dla uczniów klas VII- VIII, oddziałów gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Trzebinia.

Warunki uczestnictwa:

1. Uczestników konkursu zgłasza szkoła.

2. Tematem pracy konkursowej jest „Moja Karta Trzebińska”.

3. Uczestnik przystępujący do konkursu przygotowuje jeden projekt graficzny „Mojej Karty Trzebińskiej”.

4. Techniki wykonania prac są dowolne (np. rysunek, obraz /ołówek, kredka, farby/, wydzieranka,

wyklejanka, kolaż, projekt w formacie jpg/pdf).

5. Prace muszą zostać wykonane samodzielnie przez uczestników.

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest pisemne zgłoszenie szkoły zawierające prace uczniów.

7. Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w Konkursie wypełnia szkoła po uzyskaniu zgody rodziców na udział dziecka w Konkursie „Moja Karta Trzebińska”.

8. W przypadku, kiedy uczeń jest pełnoletni, zgodę wypełnia sam.

9. W Konkursie może wziąć udział więcej niż jeden uczeń z każdej szkoły.

Miejsce i termin składania prac:

1. Prace uczestników należy dostarczyć wraz z prawidłowo wypełnioną kartą zgłoszenia do Trzebińskiego Centrum Administracyjnego, ul. Świętego Stanisława 1 w Trzebini, w terminie do 20 maja 2019 r.

2. Następnie prace zostaną przekazane Organizatorowi celem wyłonienia zwycięzcy.

3. Karta zgłoszenia wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu stanowi załącznik do regulaminu.

4. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

5. Karta zgłoszenia jest dostępna na stronie internetowej www.trzebinia.pl w zakładce Karta Trzebińska.

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

7. Prace przedstawione w konkursie przechodzą na własność Organizatora.

Zasady przyznawania nagród:

1. Wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

3. Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.

4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych od nich niezależnych.

5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie o przyznaniu nagrody.

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 22 czerwca 2019 r.

7. Wystawa prac konkursowych będzie zorganizowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej

w Trzebini. Wystawa zakończy się 31 sierpnia 2019 r., następnie prace zostaną zwrócone Organizatorowi.

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk

UDZIAŁ W PROGRAMIE "AKTYWNA TABLICA"

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła bierze udział
w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna Tablica”.

 

Celem programu jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Nasza szkoła w ramach programu została wyposażona
w nowoczesną tablicę interaktywną z projektorem, z której możemy korzystać w sali nr 13 oraz telewizor z ekranem dotykowym
z dostępem do Internetu, który znajduje się w sali nr 5.

 

 "WŁADCA LEWAWU" - KONKURS CZYTELNICZY 
 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII.
 • Uczestnicy konkursu powinni zapoznać się z książką Doroty Terakowskiej "Władca Lewawu" do 31.03.2019 r.
 • Konkurs odbędzie się w formie pisemnej w pierwszym tygodniu kwietnia.
 • Uczniowie powinni przygotować się do odpowiedzi na pytania dotyczące znajomości treści książki, czytania wyrazów wspak, rozwiązywania krzyżówki.
 • Za każdą poprawną odpowiedź można zdobyć 1 punkt.
 • Konkurs odbywa się na etapie szkolnym.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na apelu szkolnym.
 • Zwycięzcy otrzymają nagrody.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorki: Krystyna Dębska, Anna Wójcik, Joanna Kasprzyk

 

  

KONKURS CZYTELNICZO-PLASTYCZNY DLA KLAS I-III  "WYMARZONY DOM NA DRZEWIE"
 • Chętni czytelnicy naszej szkoły czytają książkę pt. "Drzewo do samego nieba" autorstwa Marii Terlikowskiej.
 • Treść książki ma być inspiracją do wykonania pracy plastycznej.
 • Praca plastyczna powinna być wykonana na formacie A4 lub A3 dowolną techniką (farby, kredki olejne, papier kolorowy, sznurek, włóczka, patyczki, pestki dyni i inne). Elementy doklejane nie mogą odpadać.
 • Prace oddajemy organizatorkom konkursu lub wychowawcy do 31.03.2019 r.

Autorów najciekawszych prac nagrodzimy!

Organizatorki:

Krystyna Dębska, Joanna Kasprzyk, Anna Wójcik