14 października - Dzień Edukacji Narodowej - Dzień Nauczyciela. Samorząd Uczniowski w imieniu wszystkich uczniów szkoły składa Pani Dyrektor, wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły najserdeczniejsze życzenia - zdrowia i wielu sukcesów 
w życiu osobistym i zawodowym 💐
https://www.facebook.com/spbolecin

 

 

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE DOWOZÓW UCZNIÓW 
SZKOŁY

    Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna szkoła pokrywa koszty przejazdu dzieci do szkoły.

 

Obraz może zawierać: tekst „BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ 10 dla ucznia zasad Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu. Często myj ręce. Nie dotykaj oczu, ust nosa. Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie. Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela. Używaj tylko własnych przyborów szkolnych. Spożywaj swoje jedzenie picie. Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw. i Jeśli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj tym nauczyciela. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przed po lekcjach. MINISTERSTWO NARODOWE”

KLIKNIJ OBRAZ PONIŻEJ